RELIGIA

LICENCJA KATECHETYCZNA

W niedzielę 21 lutego 2016 roku w kościele pw. Św. Tomasza Becketa w Mount Prospect odbyła się podniosła uroczystość wręczenia Licencji Katechetycznych Archidiecezji Chicago polskim programom katechetycznym działającym przy polskich szkołach sobotnich. Z 36 szkół posiadających takie programy certyfikat uzyskało 31 szkół po spełnieniu szeregu wymogów wskazanych przez Archidiecezję, która już od kilku lat reorganizuje działalność tych programów starając się o ich jak najwyższy poziom, dobre przygotowanie oraz kształcenie katechetów i właściwe przygotowanie do sakramentów.

Jesteśmy jedną ze szkół, która otrzymała licencję. Szkołę reprezentowali na uroczystości pani Małgorzata Ciechanowski, która odebrała dokument z rąk ks. Wójcika oraz katecheci: Urszula Adamska, Barbara Ignas. Pomimo krótkiego czasu działania naszego programu religijnego zapewniamy jego wysoki poziom, głębokie przygotowanie duchowe i merytoryczne katechetów. Cieszymy się, że współpraca z parafią układa się dobrze, czego wyrazem jest uzyskanie od tego roku pozwolenia na sakrament I Komunii świętej w języku polskim poczas odrębnej Mszy św.