NAUCZYCIELE

Dyrektor Szkoły

Redlińska,

Bernarda

Administrator Szkoły

Jamróz,

Barbara

Ciechanowska,

Gabriela

Cimochowicz,

Elżbieta

Czarnik,

Dorota

Dudziński,

Cecylia

Fitko,

Anna

Gaweł,

Zdzisław

Hankus,

Lucyna

Kiełczyńska,

Agata

Koszarek-Małyszko,

Barbara

Kuca,

Beata

Łukaniuk,

Bernadeta

Madeyski,

Iwona

Mielczarek,

Ewa

Nowak-Osika

Izabella

Olbrychowski,

Wanda

Powroźnik,

Maria

Sawicki,

Wiesław

Sołtys,

Helena

Stanisławczyk,

Bożena

Szwed,

Grażyna

Zapał,

Marzanna