ZARZĄD SZKOŁY 2023 - 2025

PREZES

Iwona  Przonak - Garcia

WICEPREZES 

ADMINISTRACYJNY

Marcin Proszek 

              WICEPREZES

              FINANSOWY           Małgorzata Łońska 

SKARBNIK


Natalia Wietecha 

SEKRETARZ PROTOKOŁOWY

  Małgorzata    Modzelewska 

SEKRETARZ KORESPONDENCYJNY

Anna Kohl Kubarek 

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Kaminski

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Kazberuk 

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna  Kocoł 

CZŁONEK ZARZĄDU


Jolanta Wilkowska  

ADMIN

    Jacek  Chruscik

KOMISJA REWIZYJNA

Monika Majcher


KOMISJA REWIZYJNA

Agnes Metel

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Moskal