PROFIL SZKOŁY

Polska Szkoła w Niles istnieje od 1976 roku. Od 1988 roku nosi imię wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Swoją stałą lokalizację znalazła przy parafii św. Jana Brebeuf w Niles. W początkowym okresie istnienia głównym jej celem była nauka na poziomie podstawowym. W 1990 roku utworzono klasę licealną, a z czasem trzyletni program licealny obejmujący rozszerzoną literaturę, historię i elementy kultury polskiej.

Obecnie szkoła działa w soboty rano w godzinach od 8:45 do 11:45. Uczęszcza do niej około 200 uczniów, których uczy 23 wykwalifikowanych nauczycieli. Skupia dzieci i młodzież z pobliskich przedmieść, takich jak Niles, Morton Grove, Park Ridge, Glenview, ale też z Mount Prospect, Libertyville, Wilmette czy Des Plaines.

Oprócz zajęć dydaktycznych, organizowanych jest wiele wycieczek, konkursów, młodzież przygotowuje apele i uroczystości okolicznościowe. Uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz w konkursach pozaszkolnych. Szkoła kultywuje tradycje i obrzędy polskie organizując Pasowanie na ucznia, mikołajki, Wigilię, jasełka, śniadanie wielkanocne. W lutym obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły, który przybiera formę konkursów wiedzy lub pokazów filmowych. Uczniowie corocznie uczestniczą w Paradzie 3 Maja. Na spotkania z młodzieżą zapraszane są osobistości ze środowiska polonijnego oraz goście prosto z Polski. W każdą sobotę przed zajęciami działa Kółko Szachowe. Szkoła posiada akredytację Illinois State Board of Education. W roku szkolnym odbywają się dwie Msze święte – pierwsza na rozpoczęcie roku, a druga w styczniu, w intencji zmarłego ucznia naszej szkoły oraz całej społeczności szkolnej.

Zapisujemy dzieci od 3 roku życia. Oferujemy klasy przedszkolne 3-4-latki; klasy szkoły podstawowej od kl. “0” do VIII oraz klasy licealne  od I do III. Od roku szkolnego 2012-2013 istnieje przy szkole program katechetyczny, który obecnie obejmuje klasy 0 - VIII. 

Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles: