POLSKA SZKOŁA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

NICOLAUS   COPERNICUS   SCHOOL  OF   POLISH   LANGUAGE

Zachęcamy do polubienia strony facebookowej:   https://www.facebook.com/mkopernikwniles/.  

Na stronie wyświetlają się bieżące wiadomości. 

W sobotę, 1 października 2022 odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Rodziców. Zebranie ma na celu przedstawienia szkolnych finansów oraz raportu z działalności prac Zarządu oraz Dyrekcji oraz omówienie wolnych wniosków. 

Obecność minimum jednego rodzica/prawnego opiekuna na rodzinę jest obowiązkowa. Zebranie odbędzie sie we Flanagan Hall o godzinie 9:00 rano.


Wszystkie Wolne Wnioski należy przesłać pod adres info@mkopernik.org do 28 września 2022.

Zwracamy się do wszystkim rodziców z  apelem i serdeczną prośbą o przybycie na tak ważne dla działalności szkoły spotkanie.

Proponowany porządek zebrania:

 

Otwarcie zebrania: Zarząd – 5 minut

Wybór Prezydium (przewodniczący  zebrania oraz 2 protokolantów) – 5 min

Wybór Komisji Skrutacyjnej (grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów)– 5 minut

Sprawozdanie Zarządu za okres od ostatniego Zebrania Walnego tj. października 2021 do chwili obecnej. Zarząd (przedstawienie finansów szkoły) oraz wypowiedź pani Dyrektor - 30 minut

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentów finansowych szkoły - 7 minut

Perspektywy i przyszƗość Szkoły im. Mikołaja Kopernika

Wolne wnioski (jeśli takie nadejdą do dnia 9/28/2022)

Postanowienia końcowe


Dzień Niepodległości 2021

Zajęcia lekcyjne:

piątek:  6:05 – 9:05pm – szkoła podstawowa ∎ 5:00 – 6:00pm – religia 

sobota:  8:45 – 11:45am– szkoła podstawowa ∎ 8:30 – 12:30am– liceum ∎ 12:00 – 1:00pm – religia ∎ 12:00 – 1:00pm – świetlica


Kalendarz szkolny na rok 2021/2022 znajduje się w zakładce KALENDARZ 

FORMY SZKOLNE:  https://www.mkopernik.org/o-szkole/formy-szkolne

Moj Kopernik.mp4