KATECHECI

Adamska,

Urszula

Butkiewicz,

Teresa

Ciechanowska,

Gabriela

Cimochowicz,

Elżbieta

Koszarek-Małyszko,

Barbara

Kuca,

Beata

Sawicki,

Wiesław

Stanisławczyk,

Bożena

Tomasik,

Krzysztof